Spot korporacyjny – złożenia i korzyści

Wykorzystywany do nawiązania i rozwijania komunikacji z klientami film korporacyjny wykorzystywany jest przez firmy jako narzędzie marketingowe. Czym jest film korporacyjny i jakie niesie korzyści dla przedsiębiorstwa? O tym poniżej. 

Spot korporacyjny może być wykorzystywany przez przedsiębiorców i firmy nie tylko do autopromocji, ale również kształtowania wizerunku marki. 

Spot korporacyjny jakie są założenia? 

Filmy korporacyjne są z pewnością obecnie jedną ze skuteczniejszych alternatyw dla materiałów promocyjnych i autopromocji firmy. 

Promocja

Sprawdzą się nie tylko do komunikacji wewnętrznej, ale również wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi promocja firmy, produktu czy marki (m. in. na targach, akcjach rekrutacyjnych, w reklamie firmy, w kontakcie z ewentualnymi sponsorami). 

Nawiązywanie kontaktu

Z założenia to również sprawdzony sposób na nawiązywanie i podtrzymanie pozytywnego kontaktu zarówno z klientami, kontrahentami, pracownikami i inwestorami. 

Dobrze skonstruowany i zaplanowany film korporacyjny ma na celu również:

-zwiększenie świadomości marki wśród odbiorców,

-kształtowanie i modyfikowanie wizerunku firmy lub marki, 

-budowanie prestiżu firmy zarówno wśród potencjalnych partnerów, klientów, pracowników firmy i kandydatów na pracowników, 

-ze względu na swoją unikalność i oryginalność formy korporacyjne zapadają w pamięć odbiorcy. 

Spot korporacyjny – korzyści dla firmy

Poza oczywistym wzrostem popularności firmy, ale i budową pozytywnego wizerunku firmy, filmy korporacyjne niosą dla przedsiębiorstw wiele korzyści. Jakich? 

-Dobrze przygotowany spot korporacyjny w sposób ciekawy i atrakcyjny dla odbiorcy zaprezentuje firmę, jej cele i założenia;

-buduje zaufanie u klientów, kontrahentów i pracowników;

-zapewnia lepsze, prostsze i ciekawsze zrozumienie działania firmy przez odbiorców spotu reklamowego;

-promuje firmę jako dobrego i zaufanego pracodawcę;

-tworzy pozytywne otoczenie biznesowe firmy;

-poprawia wizerunek firmy lub marki;

-kreuje świadomość marki. 

Spot korporacyjny podsumowanie

Film reklamowy z powodzeniem może być wykorzystywany na portalach społecznościowych, wydarzeniach, spotkaniach biznesowych przybliżając charakterystykę firmy, jej potencjał, misję i skutecznie budując jej atrakcyjność i rozpoznawalność. 

Korporacje zatrudniają setki, czasem tysiące ludzi. Często poszukują nowych zarówno pracowników jak i partnerów biznesowych. Dzięki temu widzowie lepiej poznają markę i jej ofertę. Jednak żeby spełnił wszystkie założenia musi być najwyższej jakości i ciekawej kreacji. To w końcu właśnie przez pryzmat spotu odbiorcy ocenią całą markę.

Trzeba wzbudzić w widzach sympatię i zaufanie. A połączenie ciekawego stylu i jakości zapewni takie właśnie odczucia. Dzisiejsza technologia i sprzęt pozwalają na produkcję nowoczesnych i bardzo kreatywnych projektów dla firm.

Spot korporacyjny – założenia

Spot korporacyjny może łączyć elementy filmu wizerunkowego i promocyjnego. Jego głównym celem jest przedstawienie zasad funkcjonowania danej korporacji, organizację pracy, wewnętrzne struktury, zakres działalności oraz atmosferę panującą w zespole. Profesjonalny, wysokojakościowy film korporacyjny tworzy pożądany wizerunek, buduje świadomość firmy i jej branży. Skutecznie i atrakcyjnie może zaprezentować najważniejsze osiągnięcia przedsiębiorstwa oraz zachęcić potencjalnych inwestorów i pracowników do bliższego zapoznania się z firmą.

Produkcja spotu korporacyjnego

Film korporacyjny powstaje w trzech etapach: preprodukcji, produkcji oraz postprodukcji. Preprodukcja jest bardzo wczesną fazą powstania filmu i dotyczy wszystkich czynności organizacyjnych, przygotowawczych, włączając sporządzenie i akceptację scenariusza. Produkcja obejmuje prace na planie zdjęciowym, które kończą się pozyskaniem materiału gotowego do montażu. Postprodukcja odpowiada za ostateczny kształt realizacji – szereg specjalistów czuwa nad produkcją, aby nadać filmowi odpowiednią narrację, dynamikę, tempo akcji. W tym etapie możliwa jest ewentualna korekta błędów powstałych w poprzedzających fazach oraz poprawa dźwięku i kolorystyki.

Sprawdź: Filmy korporacyjne