Pisanie scenariuszy filmów reklamowych – jak go napisać?

Z pewnością nie raz zwróciłeś uwagę na ciekawy lub zaskakujący film reklamowy. Czy wiesz, że jego podstawą i prawdziwą miarą jego sukcesu jest dobrze napisany scenariusz filmowy? 

Masz tak, że mimo upływu lat nadal pamiętasz reklamę lub uczucie i emocje, jakie Ci towarzyszyły podczas jej oglądania? Do tej pory pamiętam numer telefonu do pierwszej firmy montującej w naszej okolicy “urządzenia do odbioru anteny satelitarnej”. To, co zadecydowało o tym, że reklama mimo upływu wielu lat została ze mną to nie tylko jej chwytliwość, ale przede wszystkim dobrze napisany scenariusz filmu reklamowego. 

Scenariusz filmu reklamowego – najważniejsze zasady

Z racji, że to scenariusz spina wszystkie składowe filmu reklamowego, aby spełniał swoje funkcje powinien posiadać pewne stałe elementy. O czym mowa? 

Prawidłowy zapis

Dla przejrzystości i czytelności zapisu ważne jest, aby scenariusz był właściwie rozpisany. A co za tym idzie, jedna strona scenariusza powinna obejmować jedną minutę filmu i powinna być napisana w czasie rzeczywistym. I co ważne, używaj prostego i czytelnego języka. 

Podział na sceny

Każdy scenariusz powinien być podzielony na sceny. Jedna scena, to część akcji filmu, która dzieje się w określonym miejscu. Kolejne miejsce, to kolejna scena. 

Widać i słychać

Poza podziałem na sceny scenariusz filmu reklamowego, ale i filmu fabularnego, powinien opisywać jedynie to, co będzie na filmie prezentowane. A zatem obraz i głos. 

Pisanie scenariuszy filmów reklamowych – kilka technicznych niuansów 

Rozważając temat, jak napisać scenariusz filmu reklamowego konieczne będzie zwrócenie uwagi na kilka technicznych parametrów, takich jak: wielkość czcionki, odstępy czy forma nagłówka. 

Czcionka i odstępy 

-zalecana jest czcionka Courier lub Courier New wielkości 12, 

-nie zmieniamy wielkości czcionki, 

-odstępy między linijkami 1,5, 

Nagłówek 

-napisany wielkimi literami nagłówek powinien rozpoczynać zapis każdej sceny, 

-powinien określać szczegółowo miejsce i porę akcji, 

Strona tytułowa 

-na środku strony tytułowej umieszczamy tytuł scenariusza, 

-na dole strony z kolei umieszczamy 

nazwisko autora i jego dane 

kontaktowe, 

-strona tytułowa nie posiada numeracji. Rozpoczynamy ją od drugiej strony, umieszczając kolejne cyfry w prawej górnej części kartki, 

Opis akcji 

-w przypadku opisu akcji należy pamiętać, że nie justujemy tekstu i zapisujemy go przez całą szerokość linijki, 

Dialogi

-podobnie jak opisy, również dialogi nie powinny być justowane,

-same dialogi powinny znajdować się w środkowej kolumnie strony z marginesem wynoszącym z obu stron 4 cm, 

-z kolei wszelkie wskazówki dotyczące dialogu powinny znaleźć się w nawiasach pod imieniem postaci. 

Pisanie scenariuszy filmów reklamowych – podsumowanie

Prawidłowo skonstruowany i zredagowany scenariusz filmów reklamowych to gwarancja odpowiednio przygotowanego filmu. Stąd tak ważne jest jego umiejętne, kompleksowe przygotowanie i prosty, zrozumiały język. 

Sprawdź: Filmy reklamowe