Kategoria wiekowa R – co oznacza R w filmach?

Każdy film przed jego premierą podlega klasyfikacji z uwzględnieniem różnych grup wiekowych. Nadana kategoria wiekowa wpływa na wielkość publiczności, a im wyższa kategoria, tym Twój film trafi do mniejszej liczby widzów.

Kategorie wiekowe w filmach – podział

Ustalenie kategorii wiekowej filmu zaczyna się podczas tworzenia scenariusza filmu. Już wtedy należy przemyśleć, do kogo chcemy kierować film i zadecydować, jakie będzie jego zakończenie oraz jakie treści będą pojawiać się w filmie, ponieważ to one decydują, przez jaką grupę odbiorców zostanie odebrana produkcja.

MPA (Motion Picture Association) dzieli kategorie wiekowe w filmach na:

  • G (general audience) – przeznaczony dla wszystkich widzów;
  • PG (parental guidance suggested) – niektóre materiały w filmie mogą być nieodpowiednie dla osób poniżej 7. roku życia (za zgodą rodziców);
  • PG-13 (parents strongly cautioned) – niektóre materiały mogą być nieodpowiednie dla osób poniżej 13. roku życia (za zgodą rodziców);
  • R (restricted) – osoby poniżej 17. roku życia mogą oglądać film jedynie z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem;
  • NC-17 (no one 17 and under admitted) – film nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18. roku życia.

Kategoria wiekowa R

Filmy z kategorią wiekową R skierowane są dla osób poniżej 17 roku życia, a dla osób młodszych –  jeśli oglądają je za zgodą lub w obecności rodzica. Filmy z tą kategorią zawierają przemoc, są bardziej wulgarne i krwawe. Niektórzy uważają, że podwyższenie kategorii filmu, sprawia, że jest on lepszy. 

Czasem jednak, w tych filmach nadużywane są wulgaryzmy, nagość czy przemoc. Dlaczego tak się dzieje? Podwyższając kategorię wiekową filmów, producenci biorą pod uwagę mniejszą liczbę odbiorców, co może przełożyć się na mniejsze zyski. Dlatego producenci nie chcą decydować się na kategorię R dla kilku wulgaryzmów, ponieważ nie byłoby to opłacalne. Zatem albo powstaje film oczyszczony z treści dla dorosłych albo film, który wykorzystuje na całość możliwości, jakie daje kategoria R.

Filmy reklamowe – czy również występuje kategoria wiekowa?

Filmy reklamowe wyświetlane w telewizji nie mają znaczka kategorii wiekowej. Jednak kiedy reklamowane są produkty przeznaczone dla osób dorosłych (np. alkohol), powinny one poinformować odbiorców, że produkt jest tylko dla osób pełnoletnich. Montaż filmów w Red Noses Production House pozwoli na przygotowanie filmu reklamowego w odpowiedni sposób.
Jeśli chodzi o filmy reklamowe na stronach internetowych, najłatwiej jest ograniczyć dostęp niepełnoletnich osób poprzez konieczność deklaracji wieku, a także poinformowanie, że treści na stronie zawarte są dla osób pełnoletnich. Informacje te, powinny być podane przed wejściem na stronę. W przypadku internetowych kampanii reklamowych, należy ograniczyć grupę docelową do osób powyżej 18. roku życia.